Siwen Saodi (w/Yi Xin Tong) Live 2015/05/06

 
Sean Ali / Gao Jiafeng Duo 2015/06/27

 
Lin Zonghane / Gao Jiafeng Live 2015/01/22

 
Gao Jiafeng Solo Live 2015/01/01