Lillian Rossetti: dance/choreography
Gao Jiafeng: live electronics, objects


Gao Jiafeng / Arrington de Dionyso Duo

duo since 2015

[photo by Chaoran Yu]

Arrington de Dionyso: throat singing, bass clarinet
Gao Jiafeng: throat singing, saxophone, electronics


Siwen Saodi

duo since 2013
siwen_saodi
[photo by Pixie Yijun Liao]

Yi Xin Tong: no-input mixing
Gao Jiafeng: no-input mixing, vocal, reeds

[listen demo1] [watch demo2]

Sean Ali / Gao Jiafeng Duo

duo since 2014
Sean-Feng
[photo by Wenxin Zhang]

Sean Ali: bass
Gao Jiafeng: electronics, Suona

Gao Jiafeng Solo


[photo by Chu Jiney]

[watch demo1] [listen demo2]